ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Διευθυνσης Τεχνολογίας, Μεταφορών και Κλίματος, και συγκεκριμένα του φορέα “Joint Research Centre”, αναλογιζόμενη την αύξηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την εκπόνηση μελέτης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου στον οικιακό τομέα στην χώρα μας.

 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με έναν (1) Μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδικευμένης και άρτιας εκπαίδευσης τους σε θέματα ενέργειας.

 

Η απασχόληση στο εν λόγω έργο, περιλαμβάνει δράσεις του πακέτου εργασίας “Alleviation of EPOV at vulnerable households. A pilot case-study at municipality level” (Αναχαίτιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μια δοκιμαστική υπόθεση εργασίας σε επίπεδο δήμων). Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην δημιουργία πιλότου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε επίπεδο γειτονιάς-κοινότητας, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ σε μικρή ομάδα νοικοκυριών στον αστικό ιστό.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους, και έως την 20η Νοεμβρίου 2019. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 1.000,00€. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

 

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

  • Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας Μηχανικού
  • Βεβαίωση φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα”
  • Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
  • Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.

print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *