Όλες οι δημοσιεύσεις από admin_mscenergy

Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018

top

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018»

Με στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων και Ήπιων Μορφών Ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη μας (νησιά, απομακρυσμένες κοινότητες, κ.λπ.) με τη χρήση έξυπνων μικροδικτύων, διοργανώθηκε στη Ρόδο 28-30 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο REM-2018, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Σουηδικού Πανεπιστημίου KTH και του καθιερωμένου επιστημονικού περιοδικού Applied Energy (Impact Factor=7.9).

Εκδήλωση Έναρξης

Εκδήλωση Έναρξης

Πιο συγκεκριμένα, το REM-2018 εντάσσεται στις δραστηριότητες ενημέρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020, το οποίο υλοποιεί την ανάπτυξη ενεργειακού μικροδικτύου βασισμένου σε ΑΠΕ για την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού της Τήλου. Για τη γνωριμία δε των συνέδρων με το πρωτοποριακό έργο της Τήλου, διοργανώθηκε επίσκεψη από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. στις εγκαταστάσεις του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου.

Κατά την έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου οι πρόεδροι του Συνεδρίου καθηγητές κ.κ. Ι.Κ. Καλδέλλης (ΠΑ.Δ.Α.) και J. Yan (KTH) αφού καλωσόρισαν τους συνέδρους επισήμαναν τη συμβολή των ΑΠΕ στον περιορισμό της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής αλλά και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Εναρκτήρια Συνεδρία

Εναρκτήρια Συνεδρία

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν περίπου εκατό επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες από όλες τις περιοχές του πλανήτη καλύπτοντας το σύνολο του θεματικού αντικειμένου του Συνεδρίου. Ενδεικτικά τα θέματα του διεθνούς Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη διανεμημένη ενεργειακή παραγωγή, τα μικροδίκτυα, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών υβριδικών ενεργειακών σταθμών, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση ζήτησης. Επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του επιστημονικού περιοδικού Applied Energy.

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. συμμετείχε στο Συνέδριο με επτά επιστημονικές εργασίες μελών και συνεργατών του σε θέματα ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης για τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση σε απομονωμένα δίκτυα, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ και μελέτης και προώθησης της κοινωνικής αποδοχής σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, το Εργαστήριο οργάνωσε και επιμελήθηκε την πολύ επιτυχημένη ειδική συνεδρία (Workshop) με θέμα την Εφαρμογή των Έξυπνων Ενεργειακών Μικροδικτύων σε Απομονωμένες Κοινότητες με έμφαση στο ευρωπαϊκό καινοτομικό παράδειγμα της νήσου Τήλου.

Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (www.sealab.gr)

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖOYN ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TILOS HORIZON 2020

Η πρόσφατη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα από τα πιο τουριστικά και πλησιέστερα στην Αθήνα νησιά, το νησί της Ύδρας, έρχεται να υπογραμμίσει τα σημαντικά προβλήματα υποδομών και τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας του πλήθους των ελληνικών νησιών μας.

Η πραγματικότητα αυτή, που αφορά είτε τα διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ύδρα) είτε τα αυτόνομα συστήματα (π.χ. Σαντορίνη) είναι απαραίτητο να μας προβληματίσει για τις δυνατότητες αξιοποίησης του τοπικού ενεργειακού δυναμικού των ελληνικών νησιών καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης τοπικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αλλά και διαδικασιών διαχείρισης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο οι εργαζόμενοι στους τοπικούς θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ όσο και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συχνά ξεπερνούν τα όρια ανθρώπινης αντοχής καθώς πολλές φορές σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υποστηρίζουν μια αντικειμενικά οριακή κατάσταση λειτουργίας. Όμως, οι υφιστάμενες συχνά πεπαλαιωμένες υποδομές αλλά και οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν συμβάλλουν στην ομαλή κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης με την αποκλειστική λειτουργία συμβατικών σταθμών (π.χ. πετρελαϊκών μονάδων ή διασυνδέσεων).

Αντιθέτως, το σύνολο της νησιωτικής χώρας διαθέτει υψηλό αιολικό και άριστο ηλιακό δυναμικό, επιπλέον και των υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. βιομάζα, γεωθερμία), ικανό να συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντικά φιλική, οικονομικά ανταγωνιστική και αξιόπιστη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών των νησιών μας, ιδιαίτερα εφόσον συνδυαστούν με κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διαδικασίες έξυπνης διαχείρισης ζήτησης (smart systems).

Στα πλαίσια αξιοποίησης των παραπάνω προτάσεων, υλοποιείται τα τελευταία χρόνια το καινοτομικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα TILOS-Horizon 2020, στο ακριτικό και φιλόξενο νησί της Τήλου, με το συντονισμό της Ερευνητικής Ομάδος του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (Εργ. ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α), και τη συμμετοχή της εταιρείας Eunice, του ΔΕΔΔΕΗ, της WWF-Hellas, της εταιρείας Eurosol, καθώς και Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Εταιρειών από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Η.Β., Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία) και την ένθερμη στήριξη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας του νησιού.

Στόχος του προγράμματος TILOS-Horizon 2020 είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της ακριτικής Τήλου με καθαρές ενεργειακές πηγές, αξιοποιώντας το τοπικό αιολικό δυναμικό και το άριστο ηλιακό δυναμικό του νησιού και περιορίζοντας τη χρήση πετρελαίου σε ποσοστά μικρότερα του 25%. Για την υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, στο νησί έχει εγκατασταθεί καινοτομικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ενώ ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση δικτύου έξυπνων μετρητών. Το σύνολο του εξοπλισμού συγκροτεί τον πρώτο νησιωτικό αυτόνομο έξυπνο ηλεκτρικό μικρο-δίκτυο, το οποίο υποστηρίζεται με το κατάλληλο κέντρο ελέγχου.

Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός βραβευμένου με σειρά βραβείων ευρωπαϊκού έργου, μπορεί να αποτελέσει -με την κατάλληλη εθνική στήριξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων- το απαραίτητο πρότυπο για την επίλυση ενός συνόλου ενεργειακών προβλημάτων απομονωμένων και διασυνδεδεμένων ελληνικών νησιών, με παράλληλη ενίσχυση του συνόλου των υποδομών των ακριτικών αυτών νησιών (συμπεριλαμβάνοντας υδάτινους πόρους, μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων) με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης πληροφοριακής-τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας.

Τα οφέλη από μια αντίστοιχη ολοκληρωμένη αειφόρο λύση για τους κατοίκους των νησιών μας αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι μόνο οικονομικά (μείωση εισαγωγών πετρελαίου, ΥΚΩ, κ.λπ.) και περιβαλλοντικά (αέρια-θαλάσσια ρύπανση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου), αλλά ενισχύουν την αξιοπιστία των τοπικών μικροδικτύων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και καθιερώνοντας την εθνική παρουσία σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ελληνική περιοχή.

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., Εργ. ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ

Δ/ντης Μεταπτυχιακού MSc in Energy Systems

Ανακοίνωση Εγγραφών για το ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 26ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην εξασφάλιση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης:

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr, sealab@puas.gr

Συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων έως και 8-10-2018

Τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπαραστέκονται στα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών

Το προσωπικό και οι συνεργάτες των Εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των συνανθρώπων μας που χάθηκαν από τις πυρκαγιές της 23/07/2018 και θέτουν στη διάθεση των Δήμων που έχουν πληγεί το ακαδημαϊκό και στελεχιακό τους δυναμικό τους για την υποστήριξη των ανθρώπων και την ανάκαμψη των περιοχών.

Ειδικότερα, τα Εργαστήρια μπορούν να βοηθήσουν τους πληγέντες:

 • Με οικονομική στήριξη υποψήφιων φοιτητών των πληγέντων περιοχών στην παρακολούθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους.
 • Με εκπόνηση μελετών για τον εκ νέου ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό των περιοχών.
 • Με εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Επιπτώσεων και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των φαινομένων που έλαβαν χώρα στο φυσικό, ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέπειες τους.
 • Με οιαδήποτε άλλη υποστήριξη που μπορεί να γίνει από το στελεχιακό δυναμικό των Εργαστηρίων.

Εκ των Εργαστηρίων:

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης                          

Δρ Αιμ. Μ. Κονδύλη

Tilos 2nd Summer School 2018

tss2018_Call_sent2_onlyFirstPage

General Information

Objective

TSS-2018 is aiming to provide advanced knowledge about HRES and their application in small and medium scale autonomous electricity grids for maximizing the penetration of Renewable Energy Sources and the long- term environmental and economic benefits.

Why Tilos?

Tilos is a very beautiful island, well-known for its rich ecosystem and locals’ hospitality, located at the South-Eastern Aegean Sea (www.tilos.gr). At the same time, Tilos hosts the very first HRES in Greece, which together with DSM aspects comprise an advanced smart island.TSS2

For Whom?

TSS3TSS-2018 refers to those who are interested in Renewable Energy Sources and more specifically in HRES, Energy Storage, Forecasting and Demand Side Management techniques as well as to those who are interested in visiting the innovative infrastructures of the Tilos Hybrid Power Station for on-site learning about real-world’s implementation challenges.

By Whom?
TSS-2018 is organized by SEA & ENVIPRO Lab and the Optimisation of Production Systems Laboratory, of the University of West Attica, with the contribution of EU experts and practitioners and the support of the Tilos Municipality.

Check the brochure of the Summer School by clicking here

Information for applicants

TSS-2018 is taking place on the island of Tilos, from the 22nd to the 28th of June. The registration fees (850€/person) cover 6 days of accommodation*, full lecture attendance and supplementary material together with daily visits to the TILOS project HPS operation sites. Both lectures and the related material are given in English.TSS1
The maximum number of participants is 25 and the selection is based on the application priority. The Online application form is available at the bottom of this page (deadline 8th of June). For more information, please contact:

Mr. George Nomikos // g.nomikos@puas.gr // +30 210 5381430

*Standard hotel rooms, including breakfast

TSS-2018 Time-line

Lecture Hours and ECTS
TSS-2018 corresponds to 40 lecture hours and 7 ECTS.

Scientific Programme Topics

 • The energy problem of medium and small scale European islands RES based Hybrid Power Stations, Grid integration of RES
 • Energy Storage
 • Demand Side Management and Smart Grids
 • Social Acceptance & Environmental performance of RES-based solutions Economic Evaluation of RES -based Solutions
 • Future Trends on RES technologies and E-Mobility
 • Site Visits
 • Wind Turbine and Photovoltaic Plant sites NaNiCl2 Energy Storage System
 • SCADA & Energy Management System Center Demand Side Management infrastructure TILOS project Info-Kiosk
 • Nisyros Geothermal Field (optional)
 • Tilos Refugee Accommodation Center & sightseeing (optional)

Apply for the Summer School by clicking here

 

Δελτίο Τύπου — Ξεκίνησε η υλοποίηση του Ηλιακού Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στο νησί της Τήλου

Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε το νησί της Τήλου ομάδα επιστημόνων του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) με σκοπό να διερευνήσει, με τη βοήθεια του προσωπικού του Δήμου Τήλου, και να καθορίσει τις θέσεις εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και του σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το Έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ Πειραιά στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Δήμο Τήλου μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020.

Στα πλαίσια αυτά ο Δ/ντης του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ καθηγητής κ. Ιωάννης Καλδέλλης συναντήθηκε με τη Δήμαρχο της Τήλου κ. Μαρία Καμμά, την ενημέρωσε για τις τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης του ηλιακού σταθμού και την ευχαρίστησε, ως την εκπρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, για τη συνεχή και συνεπή υποστήριξη των κατοίκων της Τήλου αλλά και της δημοτικής αρχής στην υλοποίηση του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020. Ο κ. Καλδέλλης τόνισε, ότι το δημόσιο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία και υποστηρίζοντας μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις τη νησιωτικότητα, ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών, επιδιώκει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, αφετέρου την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για την ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοποριακών ενεργειακών λύσεων και στα υπόλοιπα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας.

Η Δήμαρχος της Τήλου κ. Καμμά μίλησε τηλεφωνικά και με τον Πρύτανη του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, κ. Λάζαρο Βρυζίδη, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του Ιδρύματος, στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη σταθερή θέση της κοινωνίας της Τήλου για πράσινη ανάπτυξη του νησιού και εξέφρασε τις προσδοκίες των νησιωτών για βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία αγωνίζεται επί τετραετία για να αποτελέσει το νησί της Τήλου το πρώτο νησί της Ευρώπης που καλύπτει τις ανάγκες του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με την πρόταση της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ, ο συγκεκριμένος σταθμός θα αποτελέσει παράδειγμα καθαρής ηλεκτροκίνησης σε όλο το νησιωτικό χώρο και θα διαθέτει σε πρώτη φάση εξοπλισμό φόρτισης για δύο ΙΧ ή ένα ΙΧ και δύο δίτροχα. Η απαιτούμενη ενέργεια θα προέρχεται από την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη βοήθεια σύγχρονων φωτοβολταϊκών πλαισίων και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενεργειακή αυτονομία του νησιού της Τήλου με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη. Ο Φωτοβολταϊκός σταθμός φόρτισης θα παραδοθεί από το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στο Δήμο της Τήλου στα πλαίσια της στενής συνεργασίας τους για την υλοποίηση του πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020.

 

MSc in Energy Systems – Graduation December 2016

DSCN5030

Ορκομωσία 2016

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar