Αρχεία κατηγοριών:Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Διευθυνσης Τεχνολογίας, Μεταφορών και Κλίματος, και συγκεκριμένα του φορέα “Joint Research Centre”, αναλογιζόμενη την αύξηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την εκπόνηση μελέτης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου στον οικιακό τομέα στην χώρα μας.

 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με έναν (1) Μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδικευμένης και άρτιας εκπαίδευσης τους σε θέματα ενέργειας.

 

Η απασχόληση στο εν λόγω έργο, περιλαμβάνει δράσεις του πακέτου εργασίας “Alleviation of EPOV at vulnerable households. A pilot case-study at municipality level” (Αναχαίτιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μια δοκιμαστική υπόθεση εργασίας σε επίπεδο δήμων). Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην δημιουργία πιλότου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε επίπεδο γειτονιάς-κοινότητας, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ σε μικρή ομάδα νοικοκυριών στον αστικό ιστό.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους, και έως την 20η Νοεμβρίου 2019. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 1.000,00€. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

 

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

 • Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας Μηχανικού
 • Βεβαίωση φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα”
 • Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
 • Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι.Κ. ΚΑΛΔΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Σε συνέχεια της ενδιαφέρουσας και ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα Δευτέρα 13-05-2019 ο σύλλογος ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α., για την οποία και θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου έναντι των διοργανωτών, αναφορικά με τις επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές, και λόγω του περιορισμένου χρόνου ομιλίας των υποψήφιων αντιπρυτάνεων επισυνάπτεται αρχείο PDF, όπου περιλαμβάνεται η πλήρης παρουσίαση μου.

Θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, όπου περιλαμβάνονται οι απόψεις και οι προτάσεις μου για ένα ανθρώπινο, καινοτόμο και δυναμικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με εκτίμηση,
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
Presentation

Ανακοίνωση Εγγραφών – ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 27ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr;   www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις για την Κάλυψη 3 Θέσεων έως και 11-2-2019

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018

top

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018»

Με στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων και Ήπιων Μορφών Ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη μας (νησιά, απομακρυσμένες κοινότητες, κ.λπ.) με τη χρήση έξυπνων μικροδικτύων, διοργανώθηκε στη Ρόδο 28-30 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο REM-2018, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Σουηδικού Πανεπιστημίου KTH και του καθιερωμένου επιστημονικού περιοδικού Applied Energy (Impact Factor=7.9).

Εκδήλωση Έναρξης

Εκδήλωση Έναρξης

Πιο συγκεκριμένα, το REM-2018 εντάσσεται στις δραστηριότητες ενημέρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020, το οποίο υλοποιεί την ανάπτυξη ενεργειακού μικροδικτύου βασισμένου σε ΑΠΕ για την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού της Τήλου. Για τη γνωριμία δε των συνέδρων με το πρωτοποριακό έργο της Τήλου, διοργανώθηκε επίσκεψη από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. στις εγκαταστάσεις του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου.

Κατά την έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου οι πρόεδροι του Συνεδρίου καθηγητές κ.κ. Ι.Κ. Καλδέλλης (ΠΑ.Δ.Α.) και J. Yan (KTH) αφού καλωσόρισαν τους συνέδρους επισήμαναν τη συμβολή των ΑΠΕ στον περιορισμό της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής αλλά και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Εναρκτήρια Συνεδρία

Εναρκτήρια Συνεδρία

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν περίπου εκατό επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες από όλες τις περιοχές του πλανήτη καλύπτοντας το σύνολο του θεματικού αντικειμένου του Συνεδρίου. Ενδεικτικά τα θέματα του διεθνούς Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη διανεμημένη ενεργειακή παραγωγή, τα μικροδίκτυα, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών υβριδικών ενεργειακών σταθμών, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση ζήτησης. Επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του επιστημονικού περιοδικού Applied Energy.

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. συμμετείχε στο Συνέδριο με επτά επιστημονικές εργασίες μελών και συνεργατών του σε θέματα ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης για τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση σε απομονωμένα δίκτυα, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ και μελέτης και προώθησης της κοινωνικής αποδοχής σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, το Εργαστήριο οργάνωσε και επιμελήθηκε την πολύ επιτυχημένη ειδική συνεδρία (Workshop) με θέμα την Εφαρμογή των Έξυπνων Ενεργειακών Μικροδικτύων σε Απομονωμένες Κοινότητες με έμφαση στο ευρωπαϊκό καινοτομικό παράδειγμα της νήσου Τήλου.

Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (www.sealab.gr)

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Σεμινάριο Θαλάσσιων Ενεργειακών Εφαρμογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιγάλεω, 6 Φεβρουαρίου 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31/01/2018 το τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές» στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «TILOS» (HORIZON 2020) αλλά και του προγράμματος ελληνογαλλικής συνεργασίας «NAPOLEON», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ι.Κ. Καλδέλλη.

Το σεμινάριο πραγματοποίησε η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων.

Ανάμεσα στους εισηγητές ήταν εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως ο Δρ. Σουκισιάν Τακβόρ και ο Δρ. Λαβίδας Γεώργιος καθώς και στελέχη της αγοράς όπως ο κ. Μπαρδάκας Ευστράτιος, o κ. Γαρυφαλάκης Στέφανος και ο κ. Γκαράκης Κων/νος.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τις τεχνολογίες κυματικής και θαλάσσιας αιολικής ενέργειας μέσα από θεωρητική ανάλυση υψηλού επιπέδου και υφιστάμενες πρακτικές εφαρμογές.

Οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, στελέχη εταιριών και φοιτητές οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αξιοποίηση της ενέργειας των θαλασσών.

Την επόμενη χρονική περίοδο, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σεμινάρια μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας γύρω από ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα. Η επόμενη σειρά σεμιναρίων θα έχει αντικείμενο την ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ και την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Εργ. Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Φτηνοί στο Καθαρό Χρυσάφι και ακριβοί στο Βρώμικο Πετρέλαιο

– Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2017 – 

Φτηνοί στο Καθαρό Χρυσάφι και ακριβοί στο Βρώμικο Πετρέλαιο

Είναι εδώ και μερικά χρόνια που παρατηρώ με μεγάλη απορία και θλίψη το χορό των δισεκατομμυρίων και τα άπειρα δημοσιεύματα που συνοδεύουν τις «εντατικές» προσπάθειες να εντοπίσουμε οικονομικοτεχνικά απολήψιμα αποθέματα πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα στη ΝΑ Μεσόγειο.

Εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύονται σε κατάλληλους εξοπλισμούς, πολεμικά πλοία περιπολούν «διαφυλάσσοντας» τα πεδία ερευνών, διαγωνισμοί για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων έρευνας γίνονται και ξαναγίνονται, ενώ αριστεροί και «αριστεροί» υπουργοί συναλλάσσονται σε αγαστή ατμόσφαιρα με εκπροσώπους των πολυεθνικών του πετρελαίου, χειροκροτώντας την παρουσία πολεμικών πλοίων των δυτικών μας συμμάχων στις ελληνικές θάλασσες.

Και όλα αυτά για ποιο λόγο; Μα με τη «βάσιμη» (;) πιθανότητα να βρούμε πετρέλαιο στις δικές μας θάλασσας (ΑΟΖ τις αναφέρει η ορολογία), ώστε να γίνουμε ξαφνικά πλούσιοι και να λύσουμε τα σοβαρά μας οικονομικά προβλήματα! Μου θυμίζει τον χρεωκοπημένο τύπο που παίζει τα τελευταία του ευρώ σε κάποιο λόττο ή σε κάτι αντίστοιχο τυχερό παιχνίδι ελπίζοντας ότι η θεά τύχη θα του λύσει τα οικονομικά προβλήματα και θα συνεχίσει με μεγαλύτερη άνεση την «ανεπρόκοπη» ζωή του.

Δηλαδή, τη στιγμή που ο πλανήτης επιλέγει νέες ενεργειακές και περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις, που το πετρέλαιο μέσα στις βαθιές ελληνικές θάλασσες έχει τεράστιο κόστος εξόρυξης, εμείς ως χώρα επιμένουμε στο βρώμικο πετρέλαιο! Αλήθεια οι διάφοροι δήθεν ειδικοί που αποφασίζουν για τα ενεργειακά μας θέματα έχουν καθίσει να σκεφτούν -πέραν από τις κάθε είδους παχυλές τους αμοιβές και τα ακριβά τους γραφεία- σε πόσες πετρελαιοπαραγωγές χώρες οι λαοί είναι ευτυχισμένοι, όπως ας πούμε για παράδειγμα στο Ιράκ ή στη Λιβύη ή στο «δημοκρατικό» Ιράν ή στην «αριστερή» Βενεζουέλα ή στα λογής-λογής βασίλεια/εμιράτα της Αραβικής χερσονήσου ή στο Μεξικό ή στη Νιγηρία ή…. Φαντάζεται κανείς ότι όλος ο «ορυμαγδός» των πολυεθνικών επενδύει για λόγους επιστημονικής περιέργειας στις πολυέξοδες επιχειρήσεις εντοπισμού κοιτασμάτων πετρελαίου ή ότι το κόστος της τεράστιας στρατιωτικής παρουσίας στις περιοχές ενδιαφέροντος θα το καλύψουν οι αντίστοιχοι εθνικοί προϋπολογισμοί των ΗΠΑ ή της Γαλλίας; Ας σταματήσουμε επιτέλους την «πλάκα»! Είναι προφανές ότι τα όποια κέρδη προκύψουν, αν και όταν προκύψουν, θα πάνε σε ξένες τσέπες, γιατί ακριβώς ούτε την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό διαθέτουμε ούτε και τον απαραίτητο «τσαμπουκά» για να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι τον οποιοδήποτε εθνικό μας πλούτο. Όπως είδαμε άλλωστε η Κύπρος ζήτησε ευθέως την προστασία του Ισραήλ! Ας μην ξεχνάμε βέβαια και το γεγονός ότι διαβιούμε σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, όπου οι εύθραυστες γεωλογικές ισορροπίες ανά πάσα στιγμή ανατρέπονται και οδηγούν σε ιδιαίτερα καταστροφικούς σεισμούς.

Την ίδια στιγμή όλη η χώρα μας είναι λουσμένη στον ήλιο ενώ το Αιγαίο «ταξιδεύεται» με δυσκολία λόγω των συνεχών ανέμων έντασης 6 και 7 Baufort. Όταν δηλαδή η ίδια η φύση μας έχει προικίσει με καθαρό χρυσάφι, όπως με άφθονη ηλιακή ενέργεια (1500 με 1900kWh «πέφτουν» ετησίως σε κάθε τετραγωνικό μέτρο οριζόντιας επιφάνειας της πατρίδας μας), ενώ το Αιγαίο έχει χαρακτηριστεί ήδη από τη δεκαετία του 80 ως το ενεργειακό «Κουβέιτ της Ευρώπης» από πλευράς αιολικού δυναμικού. Και όμως η ελληνική πολιτεία κάνει ότι μπορεί (και με την απύθμενη γραφειοκρατία που έχει καθιερώσει) για να ανακόψει και να αποθαρρύνει τις ενεργειακές λύσεις με αξιοποίηση των ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας ή ακριβέστερα δεν κάνει τίποτα για να τις ενθαρρύνει. Λύσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, που ελαχιστοποιούν το κόστος εισαγωγής ενέργειας, που με τις κατάλληλες τεχνολογίες αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας αντικαθιστούν εξ ολοκλήρου και με πλήρως ανταγωνιστικό κόστος τα συμβατικά καύσιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και που δεν υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών. Για σκεφθείτε εάν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για έρευνες στα βάθη της Μεσογείου «πέφτανε» σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και σε νέες ενεργειακές επενδύσεις στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα απαιτούμενα έργα υποδομής πόσο διαφορετικό θα ήταν το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας.

Αλλά από μια χώρα που θανάτωσε τον Σωκράτη και δόξασε τον Κλέωνα, που καταψήφισε τον Τρικούπη και τον αντικατέστησε με τον Δεληγιάννη, για να μην ρθω στη σύγχρονη ιστορία, δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα. Παραμένουμε ως λαός φτηνοί στο καθαρό χρυσάφι και ακριβοί στο βρώμικο πετρέλαιο. Ας μην παραπονιόμαστε όμως για την κακή μας τύχη και δεν μπορεί να μας φταίνε συνέχεια οι ξένοι…

Με το θάρρος της Γνώμης

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης

Εργ. Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ