ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα συνολικά δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems καταβάλλονται ως ακολούθως:

Κατά το 1ο έτος σπουδών 3.600 ευρώ.

Κατά το 2ο έτος σπουδών 3.000 ευρώ, με δυνατότητα απαλλαγής υπό προϋποθέσεις:

Α. Παρέχονται σε ετήσια βάση ερευνητικές Υποτροφίες ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από την καταβολή των διδάκτρων του δευτέρου έτους (ύψους 3.000 ευρώ) για το 20% των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων του πρώτου έτους. Για παράδειγμα, σε σύνολο 30 φοιτητών παρέχεται Πλήρης Υποτροφία για τους πρώτους 6 φοιτητές του Τμήματος.

Β. Παρέχονται σε ετήσια βάση ερευνητικές Υποτροφίες Μερικής ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (50%) από την καταβολή των διδάκτρων του δευτέρου έτους (ύψους 1.500 ευρώ) για το επόμενο 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την ανάλογη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων του πρώτου έτους. Για παράδειγμα, σε σύνολο 30 φοιτητών παρέχεται Μερική Υποτροφία για τους 9 φοιτητές που κατατάσσονται από την 7η  έως και την 15η  θέση της βαθμολογίας.

Επιπλέον, για φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας υπάρχει ειδική μέριμνα για κάλυψη σημαντικού μέρους των εξόδων μετακίνησής τους με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.