ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μειωμένα δίδακτρα κατά 35% σε σχέση με το 2018

– Καταβολή ισόποσων δόσεων ανά εξάμηνο

– Απαλλαγή διδάκτρων κατόπιν αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας

– Επιπλέον, για φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας υπάρχει ειδική μέριμνα για κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησής τους με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.