ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ: Καλδέλλης
Καλδέλλης
ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης
Ιωάννης
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Διευθυντής ΠΜΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30-2105381348
EMAIL: jkald@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Γ027
Προϊστάμενος και Καθηγητής Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ). Βοηθός εκδότης, μέλος της εκδοτικής ομάδος, του διεθνούς περιοδικού \\\"Renewable Energy Journal\\\". Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983), Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πειραιώς), Ph.D Τομέας Ρευστών, Ε.Μ.Π., 1988. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και υπεύθυνος για τα μαθήματα Βασικές Αρχές Ενέργειας, Τεχνολογίες ΑΠΕ,Διαχείριση Ζήτησης & Αποθήκευση Ενέργειας, Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική και Διπλωματική Εργασία - Μέρος Β για το ΤΕΙ Πειραιά. Συνυπεύθυνος στα μαθήματα Οικονομικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διπλωματική Εργασία - Μέρος Α.
Προϊστάμενος και Καθηγητής Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ). Βοηθός εκδότης, μέλος της εκδοτικής ομάδος, του διεθνούς περιοδικού \"Renewable Energy Journal\". Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983), Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πειραιώς), Ph.D Τομέας Ρευστών, Ε.Μ.Π., 1988. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και υπεύθυνος για τα μαθήματα Βασικές Αρχές Ενέργειας, Τεχνολογίες ΑΠΕ,Διαχείριση Ζήτησης & Αποθήκευση Ενέργειας, Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική και Διπλωματική Εργασία - Μέρος Β για το ΤΕΙ Πειραιά. Συνυπεύθυνος στα μαθήματα Οικονομικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διπλωματική Εργασία - Μέρος Α.
ΕΠΩΝΥΜΟ: Κονδύλη
Κονδύλη
ΟΝΟΜΑ: Αιμιλία
Αιμιλία
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Διδάσκων- Επιβλέπων Διπλωματικών Εργασιών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30210 5381430
EMAIL: ekondili@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Β020
Η Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη, είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ (1983), με Μεταπτυχιακό MSc (Process Systems Engineering, 1985) και Διδακτορικό PhD (1988) από το Department of Chemical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine (UK). Πεδία εξειδίκευσης η ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογής εργαλείων αριστοποίησης σε προβλήματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη ή/και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Σημαντικό ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με πολύ μεγάλη αναγνώριση (citations), καθώς επίσης και συγγραφικό έργο συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδόσεις. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Computer Aided Process Engineering Working Party of the European Federation of Chemical Engineering. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Ενεργειακά, Περιβαλλοντικά, Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης Επενδύσεων. Από το 2014 είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις.
Η Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη, είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ (1983), με Μεταπτυχιακό MSc (Process Systems Engineering, 1985) και Διδακτορικό PhD (1988) από το Department of Chemical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine (UK). Πεδία εξειδίκευσης η ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογής εργαλείων αριστοποίησης σε προβλήματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη ή/και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Σημαντικό ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με πολύ μεγάλη αναγνώριση (citations), καθώς επίσης και συγγραφικό έργο συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδόσεις. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Computer Aided Process Engineering Working Party of the European Federation of Chemical Engineering. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Ενεργειακά, Περιβαλλοντικά, Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης Επενδύσεων. Από το 2014 είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις.
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπαλάρας
Μπαλάρας
ΟΝΟΜΑ: Kωνσταντίνος
Kωνσταντίνος
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνητής Α’ Βαθμίδας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +306971234567
EMAIL: costas@noa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: -
O Δρ Κωνσταντίνος Μπαλαράς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της \"ASHRAE\". H Επαγγελματική του εμπειρία επεκτείνεται σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης, Προτέχνα ΕΠΕ, ΤΕΙ Πειραιά, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, American Standards Testing Bureau Inc., American Combustion Inc., Georgia Institute of Technology, Georgia Power Co., μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων σε νέες κατασκευές και ανακατασκευές κτιρίων κατοικιών, γραφείων και βιομηχανικής μονάδας
O Δρ Κωνσταντίνος Μπαλαράς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της "ASHRAE". H Επαγγελματική του εμπειρία επεκτείνεται σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης, Προτέχνα ΕΠΕ, ΤΕΙ Πειραιά, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, American Standards Testing Bureau Inc., American Combustion Inc., Georgia Institute of Technology, Georgia Power Co., μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων σε νέες κατασκευές και ανακατασκευές κτιρίων κατοικιών, γραφείων και βιομηχανικής μονάδας
ΕΠΩΝΥΜΟ: Καββαδίας
Καββαδίας
ΟΝΟΜΑ: Κοσμάς
Κοσμάς
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Καθηγητής Εφαρμογών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30-2105381579
EMAIL: kkav@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Β019
Δρ, ΜSc, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ). Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: βελτιστοποίηση υβριδικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σχεδιασμός αυτόνομων συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, συνδυασμένα συστήματα αιολικών-υδροηλεκτρικών σταθμών, αξιολόγηση αποθήκευσης ενέργειας, βέλτιστη διαχείριση αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων. Συγγραφέας περισσότερων από 20 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και περισσοτέρων από 70 εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (πάνω από 500 εταιροαναφορές). Συμμετοχή στη συγγραφή τριών βιβλίων σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δύο κεφαλαίων αναφορικά με τα υβριδικά συστήματα.
Δρ, ΜSc, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ). Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: βελτιστοποίηση υβριδικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σχεδιασμός αυτόνομων συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, συνδυασμένα συστήματα αιολικών-υδροηλεκτρικών σταθμών, αξιολόγηση αποθήκευσης ενέργειας, βέλτιστη διαχείριση αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων. Συγγραφέας περισσότερων από 20 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και περισσοτέρων από 70 εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (πάνω από 500 εταιροαναφορές). Συμμετοχή στη συγγραφή τριών βιβλίων σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δύο κεφαλαίων αναφορικά με τα υβριδικά συστήματα.
ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζαφειράκης
Ζαφειράκης
ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος
Δημήτριος
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Διδάσκων- Επιβλέπων Διπλωματικών Εργασιών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30-6937884149, +30-2105381580
EMAIL: dzaf@teipir.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: B019
PhD, ΜSc, Μηχανολόγος Μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Eνέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δ. Ζαφειράκη περιλαμβάνουν: Αποθήκευση Ενέργειας & ΑΠΕ Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας Μοντελοποίηση ολοκληρωµένων συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και νερού Ενεργειακός σχεδιασµός για αποµακρυσµένες / νησιωτικές περιοχές ‘Εχει συγ-γράψει 35 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus h-index = 16) καθώς και κεφάλαια βιβλίων στο «Handbook of Clean Energy Systems» του εκδοτικού οίκου Wiley, στην Εγκυκλοπαίδεια της Elsevier «Comprehensive Renewable Energy» και στο «Stand-alone and hybrid wind energy systems: Technology, energy storage and applications» από τις εκδόσεις Woodhead. Ο Δ. Ζαφειράκης έχει προσελκύσει χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της τάξης των € 15,5εκ.
PhD, ΜSc, Μηχανολόγος Μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Eνέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δ. Ζαφειράκη περιλαμβάνουν: Αποθήκευση Ενέργειας & ΑΠΕ Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας Μοντελοποίηση ολοκληρωµένων συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και νερού Ενεργειακός σχεδιασµός για αποµακρυσµένες / νησιωτικές περιοχές ‘Εχει συγ-γράψει 35 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus h-index = 16) καθώς και κεφάλαια βιβλίων στο «Handbook of Clean Energy Systems» του εκδοτικού οίκου Wiley, στην Εγκυκλοπαίδεια της Elsevier «Comprehensive Renewable Energy» και στο «Stand-alone and hybrid wind energy systems: Technology, energy storage and applications» από τις εκδόσεις Woodhead. Ο Δ. Ζαφειράκης έχει προσελκύσει χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της τάξης των € 15,5εκ.
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας και ενημερωθείτε για νέα, ανακοινώσεις, σεμινάρια κ.α.